Neste Rallin Sisäpiirin uutiskirje

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

AKK Sports Oy 
Kellokukantie 7 
PL 19, 01301 Vantaa 
puh. +358 207 219 400

2. Rekisterin nimi

AKK Sports Oy / Neste Rallin Sisäpiirin uutiskirjeen tilaajat.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Neste Rallin viestinnän/markkinointiviestinnän, sekä Neste Rallin yhteistyökumppaneiden viestinnän/markkinointiviestinnän suuntaaminen tilaajatietojen perusteella AKK Sports Oy:n viestimien kautta, luovuttamatta tilaajien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavaa informaatiota tilaajista sen perusteella, mitä he ovat tilaajiksi rekisteröityessään tiedoksi luovuttaneet: 

Nimi 
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Matkapuhelinnumero 
Syntymävuosi
Rallipassin numero

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan AKK Sports Oy:n / Neste Rallin Sisäpiirin uutiskirjeen tilaajatietojärjestelmästä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tilaajien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa tilauksen lopettamisen vuoksi tai tilaajan erillisestä pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. AKK Sports Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.